V času nenehnega hitenja in bežnih stikov se v vasi trudimo ohranjati pristne sosedske odnose. Hrovačani smo ljudje številnih poklicev in znanj. Starostne razlike nas ne ločujejo, temveč tesno povezujejo v eno najizvirnejših in v društvo organiziranih skupin, zato smo se pred 16-imi leti povezali v Vaško etnološko turistično društvo Hrovača, v želji po medsebojnem spoznavanju. Sčasoma smo naše druženje obogatili z novim poslanstvom – ohranjanjem izročila, ki je bilo in je vpeto v našo vas. Tudi danes temu odgovorno sledimo. Ne le zase, temveč za vse tiste, ki so radi del naših dogodkov.


Program društva se navezuje na koledarske šege in kmečka opravila, v bistvu prikazuje življenjskicikel prebivalcev Hrovače. Skozi koledarsko leto poteka takole:

  • V začetku leta z veselo novico o Kristusovem rojstvu pozdravijo Hrovačo sv. Trije kralji. V popoldanskem času obiščejo vsako hišo in na vratih hiše pustijo svoje znamenje.
  • V pustnem času se člani društva udeležijo velikega pustnega karnevala, ki poteka vsako leto v Ribnici. Z izvirno predstavitvijo tudi na ta način poskušajo sodelovati v okviru ribniških prireditev.
  • 25. marca, na materinski dan, vaščani z drobno pozornostjo polepšajo dan nežnejšim Hrovačankam.
  • Zadnjo soboto v mesecu avgustu zadiši po vasi po fižolovih jedeh. Fižolov dan je praznik fižola ribn’čana. Bogati ga slogan  Ribn’čan, a ne Urban. Upamo, da dovolj nazorno izpričuje, da je tudi lokalna avtohtona sorta fižola, imenovanega ribn’čan, del naše dediščine, ki jo sicer uspešno predstavlja simbolni lik Ribn’čana Urbana. Danes nas navdaja z velikim ponosom podatek, da je veljal naš fižol za najbolj prodajanega v stari Kranjski. V Hrovači ne želimo, da gre v pozabo ali izginotje, zato mu namenjamo pozornost na tej kulinarično-etnološki prireditvi.
  • Veseli december se v Hrovači začne z Miklavževanjem. Številni otroci obiščejo vas in pričakajo sv. Miklavža z družino (angeli, hudiči- parkeljni in sv. Anton, ki prosi za dobro letino in veliko živine).
  • V okviru društva deluje tudi podmladek, ki pripravlja uprizoritve gledališke predstave. Danes pa so najbolj poznani po gledališki improvizaciji Radio Mljaku.

V dokaz, da je naša pot prava, so tudi številna priznanja, ki jih je naša vas prejela od različnih ustanov. Turistične zveze Slovenije nam je kar trikrat, leta 2003, 2005 in 2006, dodelila prvo in tretje mesto v tekmovanju Kategorije vasi, ki niso izrazito turistične. V veselje nam je, da nagrada označuje pečat gostoljubnosti, kar je naše osrednje poslanstvo. Ponosni smo tudi na nagrado Slovenskega etnološkega društva Murkovo listino, ki so nam jo leta 2003 podelili za  ustvarjalen odnos do dediščine v vsakdanjem življenju; tj.  za sveže, duhovite in strokovno podprte načine ohranjanja kulturnega izročila ribniškega območja.