Gledališče je bil nekoč prvi člen povezovanja mladih Hrovačanov. Petnajst let nazaj so se je zbrala mladež, da bi preprosto igrala. Tako so nastale številne predstave, avtorske in tudi že uveljavljene. Iz Beneških trojčkov so tako nastali Ribniški trojčki. Po ribniških izseljencih v Ameriko je dišala komedija Uvožena roba, ja, tudi Molierjev Namišljeni bolnik je bil del repertoarja. Zažigali sta tudi zopet avtorski komediji Dediščina in Ženitni posrednik. Zadnja predstava, katere zastor je padel leta 2010 Štirje letni časi pa je bila celo del Linhartove tekmovanja ljubiteljskih gledališč.

4 letni casi